Etichetă: latina

Lingviști spanioli și francezi dovedesc științific că limbile romanice nu vin din latină

Una dintre ipotezele pe care și noi le-am susținut în ultima vreme, și anume că limba româna nu este născută din limba latină, că, de fapt, cele două sunt dezvoltări paralele născute dintr-o limbă mai veche, este confirmată de lingviștii spanioli și francezi, ale căror argumente științifice sunt pur și simplu devastatoare pentru susținătorii romanizării.

Limba română de la adevăr la erori și controverse teoretice

Apărut la sfârșitul lunii noiembrie 2008 sub semnătura domnului Dr. Mihai Vinereanu, DICȚIONARUL ETIMOLOGIC AL LIMBII ROMÂNE are înconcepția autorului menirea de a transmite „un mesaj nou, și anume, acela că metoda cercetării lingvistice comparate este nu numai cât sepoate de adecvată, dar, practic, singura posibilă pentru limba română, atâta timp cât inscripțiile și glosele […]