Noutăți

REORGANIZAREA ROMÂNILOR DIN SERBIA

Aurora Jujici

Înființarea organizației RIS la Voivodinț

Duminică, 25 mai a.c., la Voivodinț, localitate marcantă a românilor din Serbia, a avut loc ședința de constituire a organizației locale „Românii Independenți din Serbia” (RIS).

Aurora Jujici

Aurora Jujici

În sala Comunității Locale din așezare, pe lângă Comitelul de inițiativă, un număr considerabil de cetățeni, celor prezenți s-au adresat reprezentanții conducerii RIS-ului, care au prezentat și evaluat situația în cadrul comunității, problemele majore și Strategia asociației „Prin cultură la identitate și spiritualitate”, care are drept obiectiv păstrarea și afirmarea identității românești în Serbia. Cu acest prilej a fost prezentată și distribuită publicația centrală a RIS-ului, revista de cultură și istorie „Glasul Cerbiciei” (cele 12 numere tipărite până în prezent și o ediție specială).

Într-o atmosferă solemnă, s-a propus alegerea conducerii

Ioneaua Gadișan

Ioneaua Gadișan

organizației RIS din Voivodinț. În unanimitate au fost aleși membrii conducerii organizației locale și anume: Învățătoarea Aurora Jujici – președinte, Ioneaua Gadișan – vicepreședinte și educatoarea Dendi Panciovan – secretar.
Organizația RIS din Voivodinț este deschisă pentru toți românii din localitate, care doresc să contribuie la păstrarea identității naționale.

Până în prezent organizații locale RIS există la Vârșeț, Jamul Mic, Grebenaț, Mesici, Sân-Ianăș, Srediștea Mică (Pârneaora), Sălcița, Iablanca, Marcovăț, Sân-Mihai, Nicolinț și Voivodinț.

Dendi Panciovan

Dendi Panciovan

În următoarea perioadă, urmează înființarea organizațiilor locale RIS în toate așezările românești din Serbia unde nu există, respectiv, reorganizarea minorității și deconcentrarea instituțiilor românești.
Românii Independenți din Serbia își asumă angajamentul concret privind protejarea societății civice românești din Serbia, a destinului comunitaer și reprezintă un factor de stabilitate și prosperitate al românilor din Serbia.
Biroul RIS-ului

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți