Noutăți

Proiectul de lege privind modalitățile în care vor fi denumiți “românii de pretutindeni” a primit aviz pozitiv de la comisii și va intra in plen


Cu un singur vot împotrivă al deputatului Remus Cernea proiectul de LEGE pentru modificarea completarea Legii nr. 299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni a primit aviz pozitiv de la Comisiile pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și de la Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării.

Cu excepția lui Cernea toate partidele reprezentate in cele doua comisii au apreciat oportunitatea proiectului de lege. Invitat special al celor doua comisii a fost senatorul Viorel Badea ca si coinitiator al Proiectului de modificare a Legii.

Articol unic: Legea nr. 299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, se modifica dupa cum urmeaza:

Articolul 1, alineatul (1) a) se modifica și va avea urmatorul cuprins:

ART. 1. alin (1) a) drepturile persoanelor care își asumă în mod liber identitatea culturală română – persoanele de origine română cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor Romaniei, indiferent de modul în care aceștia sunt apelati (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuțovlahi, daco-români, fărșeroți, herțeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureșeni, megleniți, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi,vlasi, volohi, macedo-armânji, precum si toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus), denumite în continuare români de pretutindeni;

Cele doua comisii au avizat pozitiv si amendamentul propus de PNL prin care se reorganizează Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” ca instituție publică de interes național, cu personalitate juridică proprie, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe și în coordonarea Ministrului delegat pentru românii de pretutindeni.
Sursa: Romanian Global News

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți