Noutăți

O revistă de referinţă pentru românii din Serbia

Aflată la cel de al 11 –lea număr, revista „Glasul Cerbiciei” – editată de către Asociaţia „Românii Independenţi din Serbia” -, s-a impus deja în peisajul editorial de limbă română. Beneficiind de un colectiv redacţional de excepţie, coordonat de către dr. Dorinel Stan, revista abordează o paletă foarte largă de teme care privesc comunitatea românească din Serbia. Aşa cum ne-a obişnuit încă de la primul număr, revista „Glasul Cerbiciei” cuprinde în paginile sale articole în care sunt reliefate aspecte legate de mediul asociativ românesc din Serbia, de viaţa spirituală a românilor de acolo, de activităţile culturale şi artistice desfăşurate de reprezentanţi ai comunităţii româneşti, fără să neglijeze înfăţişarea dinamicii relaţiilor dintre exponenţi ai românilor din ţara vecină şi instituţii ale  statului român sau reprezentanţi ai societăţii civile din România.  Aşa, bunăoară, Forumului Internaţional al Jurnaliştilor Români, desfăşurat la Doni Milanovăţ, între 5-7 aprilie anul curent, i se dedică un loc aparte în acest număr al revistei. La acest eveniment  deosebit s-au desprins concluzii şi idei importante în ceea ce priveşte crearea unui sistem coordonat de reacţie în chestiuni legate de încălcarea drepturilor minorităţii româneşti, profesionalizarea presei de limbă română din diaspora, precum şi identificarea unor soluţii de autofinanţare pentru ziarele româneşti.

Un loc aparte în economia acestui număr al revistei îl ocupă înfăţişarea momentului lansării monografiei „Societăţile cultural-artistice româneşti din Voivodina între 1945-1962”, a autorului Dorinel Stan, preşedintele Românilor Independenţi din Serbia. Evenimentul editorial, desfăşurat în sala festivă a Primăriei Vârşeţ, a fost onorat de participarea lui Zoran Tomic, adjunctul preşedintelui comunei Vârşeţ, a ambasadorului României la Belgrad, Daniel Banu, a presedintelui Comunităţii Românilor din Serbia, Stevan Mihailov, a prorectorului Universităţii „Babeş- Bolyai” din Cluj- Napoca, prof.univ.dr. Ioan Bolovan, a numeroşi istorici, literaţi şi jurnalişti.

Revista „Glasul Cerbiciei” îşi propune şi reuşeşte  să abordeze problematica întregii comunităţi româneşti din Serbia. În acest context, prezentul număr descrie pe larg protocolul de colaborare dintre Asociaţia Românii Independenţi din Serbia şi Iniţiativa Românilor din Serbia, document încheiat în 26 iunie 2013.  Obiectivele protocolului respectiv sunt extrem de clare şi, credem noi, oportune în contextul eforturilor carte se întreprind în vederea transpunerii în practică a drepturilor fundamentale pentru românii timoceni. Astfel, protocolul stipulează ca fiind imperativă dezvoltarea unei relaţii de colaborare în cadrul mediului asociativ românesc în vederea derulării proiectelor comune pentru promovarea şi apărarea intereselor naţionale, protejarea şi realizarea drepturilor elementare.  În document se mai prevede realizarea dezideratelor supreme ale minorităţii naţionale române din Serbia: unirea tuturor românilor şi refacerea imaginii unităţii naţionale române.  Cele două asociaţii semnatare, prin reprezentanţii lor, şi-au asumat fără echivoc implicarea activă pentru prezervarea identităţii româneşti în Serbia de Răsărit.

În acest context, vedem că în ultima perioadă au loc o serie de acţiuni prin care reprezentanţi ai statului român caută formule de sprijin pentru comunitatea românească din Timoc. Spre exemplu, în 5 noiembrie 2013, s-a desfăşurat, la Bucureşti, sub egida Comisiei pentru românii de pretutindeni din Senatul României, în parteneriat cu Centrul Român de Studii şi Strategii şi cu Asociaţia Convergenţe Europene, conferinţa : „Cetăţenia română, un drept al românilor de  pretutindeni şi o datorie morală a României”. Evenimentul, iniţiat de către senatorul Viorel Badea, a fost centrat pe dezbaterea asupra iniţiativei legislative menite să acorde dreptul de cetăţenie română pentru etnicii români din jurul graniţelor României.

Prin diversitatea conţinutului, prin tematicile abordate, dar şi prin calitatea grafică, revista „Glasul Cerbiciei” s-a impus ca o veritabilă platformă civică, identitară şi culturală a românilor din Serbia.

Antoniu Martin

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți