Istorie si culturaNoutăți

Noi dezvăluiri privind întemeierea ziarelor “Opinca” și “Nădejdea”

nadejdea1
În publicația “Tradiția” nr. 18-20, 2002, la pag. 14-15, a apărut un text semnat de dr. Carmen Albert despre cunoscutul publicist Romulus S. Molin, din care aflăm noi dezvăluiri cu privire la întemeierea ziarelor “Opinca” și “Nădejdea” din Vârșeț.
In vederea elaborării unei Bibliografii a Banatului, Institutul Social Banat-Crișana a organizat o ancheta a personalităților marcante din Banat. Institutul s-a adresat și publicistului Romulus S. Molin, care a dat răspunsuri la întrebările Institutului. Metoda folosită de această instituție pleacă de la convingerea că datele cele mai sigure sunt cele venite de la cel în cauză.
Romulus S. Molin notează în scrisoarea către Cornel Grofșoreanu că răspunde la întrebările pe care secretarul Institutului Social Banat-Crișana, Aurel Bugariu, le-a adresat unor personalități bănățene în scopul ca pe baza acestor răspunsuri să elaboreze o Bibliografie a Banatului.
Colectarea datelor s-a efectuat prin completarea unui chestionar de către persoane care urmau să figureze în Bibliografie. Romulus S. Molin redă date despre viața și activitatea sa. Consemnează că a fondat “primul ziar românesc OPINCA în zilele revoluției de la Vârșeț.” Despre această publicație de prestigiu s-ar putea spune multe lucruri, din care redăm doar că a apărut în intervalul 11/24 noiembrie 1918 – februarie/2 martie 1919, ca un săptămânal de nuanță democratică, preocutat să-și informeze cititorii despre evenimentele politice internaționale, dar și despre aspecte ale vieții și culturii din satele românești ale Banatului iugoslav.” În răspunsul dat de Romulus S. Molin se mai remarcă că la baza existenței ziarului au figurat și alte nume afară de dânsul, cum ar fi Patrichie Rămneanțu și Petru Bizerea.
De fiecare dată când s-a vorbit de fondarea ziarului “Opinca”, nu s-a amintit deloc de rolul pe care l-a avut cunoscutul publicist Romulus S. Molin.
Din răspunsurile date în chestionar mai aflăm că Romulus S. Molin a fost și fondator al săptămânalului “Nădejdea” din Vârșeț, dar numele acestuia a fost omis, menționându-se doar numele preotului Nicolae Roman.
Iată că din Arhiva Institutului Social Banat-Crișana aflăm noi informații despre fondarea celor două publicații românești din Vârșeț, pentru care un merit revine publicistului Romulus, fapt care până în prezent nu s-a evidențiat. Documentele păstrate în menționata Arhivă dovedesc un adevăr care nu a fost scos în evidență până-n prezent, căci nu s-au efectuat cercetări în numita Arhivă.
G. P.

You may also like

Comments are closed.