Noutăți

Manifest programatic pentru românii din Serbia

Iată că sfârşitul anului 2013 a găsit Asociaţia Românii Independenţi din Serbia în fericita ipostază de a putea edita cel de-al 12-lea număr al revistei de cultură românească „Glasul Cerbiciei”. Aşa cum deja ne-a obişnuit, revista abordează o suită de tematici circumscrise întregii problematici specifice comunităţii româneşti din Serbia, fie că este vorba despre românii din Voivodina sau de cei din Valea Timocului.  Acest număr din „Glasul Cerbiciei” se deschide cu „pastorala” Episcopului Daniil, Episcop-locţiitor al Episcopiei Daciei Felix, un veritabil mesaj  creştinesc către credincioşii români din întreg cuprinsul Serbiei, un îndemn la reflecţie şi fapte bune în întâmpinarea Sărbătorii Naşterii Domnului. Seria „recuperărilor culturale” este continuată în numărul de faţă prin prezentarea operei cărturarului George Diaconovici, realizată de profesoara Natalia Stan, prin reliefarea personalităţii complexe şi militante a lui Ştefan Jianu, pe care o face documentat dr. Mircea Măran, despre importanţa Teatrului Profesionist Românesc din Vârşeţ scriind Otilia Pescariu.O notă particulară o reprezintă în cadrul revistei rubrica „Balade din Timoc”, unde sunt înfăţişate câteva cântece bătrâneşti din această regiune locuită de români.  
Poate mai mult ca oricare dintre numerele precedente, ultimul număr din 2013 al revistei se înfăţişează ca unul programatic în ceea ce priveşte Asociaţia Românii Independenţi din Serbia şi, mai important, comunitatea românească de acolo. Prezentată pe larg în paginile revistei, strategia culturală asumată de către Asociaţia Românii Independenţi din Serbia are câteva linii de forţă, menite să dinamizeze şi să coaguleze mediul asociativ românesc din Serbia. Pornind de la „viziune” – consolidarea şi dezvoltarea capacităţii de creaţie culturală a comunităţii române, astfel încât aceasta să se poată afirma pe plan regional, naţional şi internaţional, trecând prin „misiune” – sprijinirea dezvoltării tuturor actorilor culturali în vederea valorizării patrimoniului românesc de pe întreg teritoriul Serbiei, s-a ajuns la identificarea  necesităţii realizării unui brand al românilor din ţara vecină. Strategia, denumită inspirat „Prin cultură la identitate şi spiritualitate”, cuprinde câteva obiective bine structurate şi, spunem noi, realizabile:  promovarea valorilor româneşti din Serbia; asigurarea prezenţei româneşti la marile evenimente naţionale şi internaţionale; promovarea şi susţinerea creaţiei contemporane româneşti în Voivodina şi Serbia  de Răsărit; atragerea celor mai importante instituţii culturale din România şi crearea unor parteneriate strategice; sprijinirea directă a manifestărilor tradiţionale de amploare din Voivodina şi Timoc; editarea publicaţiilor şi cărţilor de importanţă majoră pentru toţi românii din Serbia.
Din această perspectivă, protocolul încheiat între Asociaţia Românii Independenţi din Serbia şi Asociaţia pentru Tradiţie şi Cultura Românilor „Dunărea” din Cladovo, condusă de către inimosul lider român Tihan  Matasarevici, document prezentat în paginile revistei, reprezintă un act extrem de important. Protocolul asumă demersul comun în vederea păstrării şi afirmării identităţii şi spiritualităţii româneşti, precum şi apărarea intereselor tuturor românilor din Serbia, în vederea realizării unităţii româneşti. Aceasta vine în contextul în care în unele şcoli din Valea Timocului s-a introdus pentru prima dată limba română ca obiect de studiu.
Abordând complexitatea problematicii româneşti din Serbia şi fiind totodată o platformă de idei a mediului asociativ românesc de acolo, revista „Glasul Cerbiciei” s-a impus ca un autentic reper cultural al românilor din ţara vecină. Să-i urăm şi noi, la început de An Nou, La Mulţi Ani!
Antoniu Martin

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți