EvenimenteNoutăți

În curs de apariție la Editura RIS, lucrarea ”Așezământul monahal Srediștea Mică”

DorinelStan-AsezamantulMonahalSredisteaMica

 

Cartea–monografie a d-lui prof. dr. DORINEL STAN din Vârșeț „Așezământul monahal Srediștea Mică”, care ni se deschide înaintea ochilor, este un monument cultural și un eveniment spiritual binecuvântat și mult așteptat.

Titlul: ”Așezământul monahal Srediștea Mică”
Autor:Dr Dorinel Stan
Editura:RIS
Precuvântare:†DANIIL, Episcop-locțiitor al Episcopiei ”Daciei Felix”
Anul apariției:2016
Numărul de pagini:120,format A4, în culori
Cartea poate fi rezervată până la momentul apariției lucrării, la
Tel.+381(0)641195384 și
e-mail: [email protected]

 

                                                                     Precuvântare

„ Am văzut răsăritul și apusul multor mănăstiri…”        

Părintele Arsenie Boca

Cartea–monografie a d-lui prof. dr. DORINEL STAN din Vârșeț „Așezământul monahal Srediștea Mică”, care ni se deschide înaintea ochilor, este un monument cultural și un eveniment spiritual binecuvântat și mult așteptat. Rod al unei serioase cercetări științifice competente și încununarea multor osteneli de adevarată arheologie culturală și spirituală, întemeiată pe manuscrise, documente, arhive și vechi tipărituri. cartea d-lui profesor ne descoperă,  după foarte multă vreme, de sub movila timpului, o adevărată  „Troia” românească de la Srediștea Mică,  un „Far” din Alexandria Banatului și o stea monahală luminoasă oarecând într-o constelație bisericească ortodoxă, având ca pietre de hotar: Vârșeț, Caransebeș, Timișoara, Karlovitz și Tismana!
Monografia „Așezământul monahal Srediștea Mică”, scoțând la iveală jarul de sub cenușa vremurilor, ne îmbie spre contemplație o „cetate așezată pe munte” (Matei 5,14) la alfa și omega Carpaților, iar lecturarea ei ne face să ne gândim la cei dintâi și la cei de pe urmă monahi viețuitori de aici, la preoți, egumeni, stareți și duhovnici, la ctitori și binefăcători, la vlădici binecuvântători și la frați începători, la cea din urmă tundere în monahism de dinainte de 1777, la Liturghiile și Privegherile din biserica  care nu mai este decât temeliei celei de azi, la Slujbele și Ceasurile săvârșite, la dorul după Dumnezeu și lacrimile de rugăciune, la plânsul și metaniile de la chilii și la necazurile și problemele de zi cu zi și de veac de veac. Călugării români și sârbi care au trecut pe la Srediștea Mică și care odihnesc la umbra unor cruci nevăzute în glia de la Pârneaora, au mers cu Hristos pe drumul lor spre Emaus ( Luca 24,13-34), respirând pe Dumnezeu mai mult decât aerul (Sf. Grigorie Teologul), între punctul de plecare al vieții creștine și linia de sosire a vieții monahale.
De aceea, la sfârșitul Anului Omagial al misiunii Parohiei și Mănăstirii azi, în Patriarhia Română, nu putem și nu ne rămâne decât să binecuvântăm arhierește apariția acestei lucrări, mulțumind și felicitându-l pe autor și  recomandând-o cu căldură și însuflețire tuturor preoților, credincioșilor și cititorilor.

Vârșeț, 30 Noiembrie 2015                                             †Daniil
Sf. Apostol Andrei și Sf. Andrei Șaguna       Episcop-locțiitor al Daciei Felix

You may also like

Comments are closed.

More in:Evenimente