Activități RISNoutăți

Forumul publiciștilor bănățeni la Giarmata Vii

Sâmbătă, 17 decembrie în biserica cu hramul ,,Nașterea Maicii Domnului”, din localitatea Giarmata Vii, s-au desfășurat lucrărilor Forumului Asociației Publiciștilor Presei Rurale din Banat.

Lucrările au debutat cu o slujbă de Tedeum oficiată de către P. C. Părinți Vasile D. Suciu, Ioan Mermeze (parohia Giarmata Vii), Iliia Pavlovici Pătruț (parohia Mașloc), Valentin Bugariu (parohia Birda) și Marian Chirilă (parohia Sasca Montană).

Un cuvânt de bun venit a fost rostit de către părintele Vasile D. Suciu, parohul bisericii și redactor-șef al revistei ,,Vatră nouă”, prin care a întâmpinat ospeții și a vorbit de rolul binefăcător al presei sătești născută în tinda Bisericii și Școlii, cei doi piloni de bază  ai dezvoltării spirituale a satelor bănățene. În continuare a prezentat lăcașul de cult, ridicat cu mari sacrificii de către preotul Filip Doboș sprijinit de credincioșii ortodocși din vatra cea nouă a satului.

Prof. Ioan Traia, președintele Asociației Publiciștilor Presei Rurale din Banat a prezentat etapele acestei activități: lansarea lucrării monografice Asociația Publiciștilor Presei Rurale din Banat, Editura Eurostampa, Timișoara, 2022, 342 p. (autor: Ioan Traia); decernarea ,,Premiului ,,Pavel Filip și Aurel Turcuș” al Asociației pentru cinci publiciști și schimburi culturale.

Volumul Asociația Publiciștilor Presei Rurale din Banat, revăzut și adăugit, a fost prezentat de părintele dr. Valentin Bugariu. Vorbitorul a apreciat această a II-a ediție, care oferă cititorilor un istoric al Asociației, întâlnirile membrilor, aniversarea unor reviste sau lansarea unor cărți, evenimente petrecute în Voivodina (Serbia) și în județele Caraș-Severin și Timiș. În marea lor majoritate, aceste activități s-au desfășurat în bisericile satelor: Birda, Colonia Gătaia, Giarmata Vii, Ferendia, Partoș și Șopotu Vechi, în școli la Birda, Giarmata Vii și Urseni, la căminele culturale: Torac și Săcălaz.

Față de anul 2018 s-au afiliat Asociației opt noi reviste, noi publiciști care au îmbogățit zestrea culturală a Banatului. În încheiere părintele Valentin Bugariu a apreciat faptul că noua lucrare poate fi considerată un veritabil Dicționar al sufletului românesc dintre Mureș și Dunăre.

În partea a doua a întâlnirii au fost premiați cinci publiciști: Vasile D. Suciu, cuvântul de prezentare a fost întocmit de Gheorghe Blejușcă, redactor al revistei ,,Foaia Săcălazului”; Valentin Bugariu, cuvântul de întâmpinare a fost rostit de prof. Octavian Gruița de la Giroc; judecător Ion Ionescu, prezentat de prof. Gheorghe Lungu, prof. Dorinel Stan, redactor-șef la revista de atitudune civică, cultură și istorie a românilor din Serbia «Glasul Cerbiciei«  și președintele Asociației Românii Independenţi din Serbia și părintelui Cornel Juica, redactor-șef al revistei ,,Foaia Codrenilor” din  Vârșeț (Serbia).

Părintele Vasile D. Suciu, gazda întâlnirii a prezentat cele mai noi apariții tipografice: Vasile Derunc, Până când Doamne? Psalmi din carantină, Editura Kult, Drobeta-Turnu Severin, 2020, 69 p. și Din an în an. 77 colinde și 7 scenete religioase, ediția a V-a, îngrijită de…, Editura Partoș, Timișoara, 2019, 151 p..

Tot la îndemnul părintelui Vasile s-a rostit o rugăciune pentru eroii Revoluției din 1989 și a fost sărbătorit părintele coslujitor Ioan Mermeze care astăzi a împlinit  frumoasa vârstă de 65 de ani.

Au fost schimburi culturale între participanți. Pe lângă cărțile sus-amintite au fost dăruite revistele: ,,Arhanghelul” (Birda), ,,Sfeșnicul” (Mașloc), ,,Vatra Satului” (Ferendia), iar prof. Octavian Gruița a dăruit celor prezenți broșura monografică Giroc. Arc peste timp, Editura Partoș, Timișoara, 2022, 66 p..

La final întâlnirii, membrii Asociației au intonat colinde.

You may also like

Comments are closed.