Noutăți

Colaborare culturală și educațională

Vârșeț
Vârșeț

Vârșeț

 

Sâmbată, 28 februarie a.c., la Vârșeț, președintele „Românilor Independenți din Serbia”, Dr Dorinel Stan și vicepreședintele RIS, Milan Micșa s-au întâlnit cu Slobodan Perić, președintele „Mișcării Valahe de Unificare” și deputat în parlamentul de la Belgrad (membru în grupul parlamentar de prietenie România-Serbia), Vesna Schuber, directoarea Școlii Generale „Jovan Serbanović” din localitatea Ranovaț, Viorel Dolha, președintele „Asociației Generale a Învățătorilor Români din România si din jurul României (AGIRo) și Nenad Vasić, directorul Școlii Generale „Moša Piade” din Gudurița (Cutriț).
Cu acest prilej s-au stabilit mai multe direcții și principii de acțiune și colaborare  pentru perioada următoare. Astfel, s-a stabilit  realizarea programelor coerente educaționale și culturale comune, participarea eleviilor la școliile de vară din Arad, Vârșeț și Zaieciar sau Cučevo din Serbia de Răsărit.
O altă temă abordată și actuală se referă la procesul educativ-instructiv în prima limbă, formarea și crearea cadrelor didactice cu sprijinul mediului asociativ românesc, respectiv susținerea directă, instruirea și școlarizarea dascălilor din Timoc la Vârșeț. Aplicarea programelor de finanțare în cadrul fondurilor europene privind proiecte multiculturale și educaționale rămâne o prioritate.
Discuțiile s-au axat și pe (ne)reprezentarea instuțională a românilor la nord și sud de Dunăre în Consiilile Naționale care este  discutabilă și nu reprezintă pe toți românii.
La sfârșitul vizitei, oaspeții au participat la „Zilele Vinurilor Tinere” – Gudurița 2015  – ediția a III-a, o manifestare tradițională a degustării publice și profesionale a vinurilor din zonă.

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți