Istorie si culturaNoutăți

Cadrele didactice – Secția română din Vârșeț (1946/47)

Prima generație a elevilor de la secția românã a Școlii Normale la practica pedagogică la Vlaicovăț, iunie 1940

 

Transferări și numiri de cadre didactice la Școala Normală din Vârșeț în anii 1946/47

Din Informatorul Școlii Normale Mixte din Vârșeț pe anul școlar 1946/47 aflăm despre numirile și transferările cadrelor didactice efectuate în cursul anilor 1946 și 1947. Consemnăm numele și data când au fost transferate sau numite cadrele didactice:
CRIȘAN ALEXANDRU transferat de la Școala Primară din Alibunar prin hotărârea Secției personale a Comitetului Principal Executiv al Provinciei Autonome Voivodina nr. 9240 din 17 decembrie 1946 de propunător/profesor la Școala Normală din Vârșeț.
POPI GLIGOR prin hotărârea Secției personale a Comitetului Principal Executiv al Provinciei Autonome Voivodina nr. 1217 din 30 ianuarie 1947 transferat de propunător/profesor la Școala Normală din Vârșeț.
BUZA ION prin hotărârea Secției personale a Comitetului Principal Executiv al Provinciei Autonome Voivodina din 19 august 1946 este numit propunător/profesor la Școala Normală din Vârșeț.
MAIOGAN ALEXANDRU prin hotărârea Secției personale a Comitetului Principal Executiv al Provinciei Autonome Voivodina nr. 1218 din 20 ianuarie 1947 transferat de propunător/profesor la Școala Normală din Vârșeț.

 

Profesorii de la secția română a Școlii Normale din Vârșeț la sfârșitul  anului școlar 1946/47

BUZA ION prof. Supl. Cu 12 ani de serviciu ca învățător contractual. Obiect principal sub a) științele naturale, obiect secundar, sub b) geografia. Predă și la secția română a Liceului Complet din Vârșeț. Este și pedagog la Internatul Român din Vârșeț.
POPI T. GLIGOR prof. Supl. Cu 4 ani și 2 luni în serviciu ca învățător. Predă sub a) istoria și b) limba sârbă. Propune și la Liceul Complet, secția română. Pedagog la Internatul Român din Vârșeț.
CRIȘAN ALEXANDRU învățător contractual cu 9 ani și 8 luni de muncă în domeniul învățământului. Propune sub a) muzica și b) matematica. Responsabil pentru activitatea cultural-artistică și pentru activitatea extrașcolară.
MAIOGAN I. ALEXANDRU învățător, cu 5 ani și 7 luni, angajat în domeniul învățământului. Propune științele pedagogice (psihologia, pedagogia, istoria pedagogiei, metodica, filozofia și constituția). ține cursuri și la Liceul Complet din Vârșeț, la secția cu limba de predare română.

 

Profesorii de la alte școli care predau la Școala Normală, în anul școlar 1946/47

MARGARETA FILIP profesoară cu 9 ani și 6 luni de serviciu. Propune a) fizica și b) matematica.
GHEORGHE PĂLĂGEȘIU prof. Supl., a funcționat în învățământ 11 ani și 4 luni. Propune sub a) științele naturale și b) chimia.
ELENA RADIVOI prof. Supl. Cu 12 ani și 2 luni angajată în domeniul învățământului. Propune sub a) limba franceză și b) limba română.
MARINA SUVORIN prof. Supl. Fiind în serviciu 1 an și 3 luni. Propune sub a) desen și b) limba rusă.
VLADA BUGARSCHI prof. Supl. Cu 10 luni, angajat în învățământ. Propune sub a) istoria și b) geografia.
Conform Informatorului pentru anul școlar 1946/47 al Școlii Normale Mixte din Vârșeț, la secția română au funcționat în total 9 cadre didactice, dintre care patru având numirea la Școala Normală, iar 5 au completat orele, având numirea la alte școli, în primul rând la Liceul Complet din Vâreț.

You may also like

Comments are closed.