Noutăți

Adunarea anuala a Comunității Românilor din Serbia – Uzdin 2013

Comunitatea Românilor din Serbia (C.R.S.), factor important pentru minoritate

Joi, 29 august ac. în sala Căminului Cultural “Doina” din Uzdin a avut loc Adunarea Generală Anuală a Comunității Românilor din Serbia (CRS). Ziua de 29 august are semnificație deosebită pentru românii ortodocși care sărbatoresc Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul, profetul care a dezvăluit lumii prima dată că Isus este Mesia trimis de Dumnezeu. Importanța zilei de 29 august pentru românii din Serbia constă și în faptul că, în anul 1932 la mănăstirea de la Srediștea Mică a fost inaugurat pelerinajul tuturor românilor din Serbia. Tot la Uzdin, în seara zilei de 29 august în cinstea Zilei Limbii române a debutat manifestările prilejuite de I.C.R. un concert extraordinar susținut de interpretul Nicolae Furdui Iancu și taraful „Crai Nou” din Alba Iulia.
Adunarea Generală Anuală a CRS a fost una din cele mai reușite și constructive din întreaga existență a organizației, la care a participat aproape 60 de delegați din 23 de filiale CRS, de pe întreg teritoriul Serbiei (Covăcița, Uzdin, Sărcia, Alibunar, Covin, Voivodinț, Nicolinț, Râtișor, Mesici, Biserica Albă, Satu Nou, Sân Mihai, Negotin,Vârșeț, Doloave, Ecica, Iablanca, Belgrad, Grebenaț, Kikinda, Jamul Mic și Srediștea Mică). Pe lângă delegați, la ședință au asistat și oficialități, oaspeți și reprezantanți mass-media în limba româna. Pe ordinea de zi au figurat nu mai puțin de 9 puncte, fiecare având o importanță majoră pentru Comunitatea română din Serbia, păstrarea identității și spiritualității. După ce Stevan Mihailov, președintele CRS a salutat pe cei prezenți, s-a trecut la desfășurarea lucrarilor, alegerea președenției de lucru, în componență, dr. Dorinel Stan (președinte), Gașpar Marin, Daniel Magdu, Dorel Cebzan, Victor Malaimare și Stamin Liviu (grefier).
În baza Statutului și Regulamentului de Lucru a fost stabilită și adoptată în unanimitate ordinea de zi. În raportul de activitatea prezentat de secretarul CRS Liviu Stamin s-au amintit printre altele condițile de activitate dificile prin care a trecut CRS, activitatea desfășurată și manifestările organizate făcându-se o scurtă trecere în revistă a activităților desfășurate și susținute în cadrul minoritar, respectiv activitatea organelor de conducere al CRS care au avut întâlniri la cele mai înalte niveluri și au adoptat decizii importante pentru etnia noastră. Raportul a fost adoptat în unanimitate.
Urmatorele două puncte pe ordinea de zi: Situația acutală în cadrul CRS și finalizarea procesului la tribunal inițiat de Ion Cizmaș împotriva Comunitatii Românilor din Serbia și dezbaterea privind propunerea de excludere a unor membri din cadrul Comunității Românilor din Serbia expuse de Stevan Mihailov, dr. Dorinel Stan și Daniel Magdu-vicepresedinte, președintele CRS care a prezentat situația și stagiul actual al organizației precum și Decizia Curții de Apel de la Novi Sad, irevocabilă și definitivă prin care Ion Cizmaș pierde procesul cu CRS și se incheie șirul proceselor interminabile.
Prin această sentință conducerea CRS este confirmată și legitimă obligând în același timp să predea întreg inventarul sub amenințarea executării silite, termenul de 15 zile s-a scurs, urmând executarea silită în urmatoarele zile. În această ordine de idei a urmat dezbaterea privind excluderea unor membri din CRS care au adus prejudiciu asociației, încălcarea Statutului și nerespectarea deciziilor Consiliu CRS. În urma discutiilor pe marginea celor prezentate au fost excluși din CRS: Ion Cizmaș, Ion Magda, Stanco Bundrea, Ionică Togeraș, Florin Șuboni și Turcoane Ionel, hotarâre adoptată cu marea majoritate de voturi (54 pentru și 2 împotriva excluderii din organizație).
La următorul punct pe ordinea de zi Expunerea și Adoptarea programului de lucru al CRS, Stevan Mihailov a pus accentul pe reorganizarea asociației și soluționarea datoriilor de ordin financiar moștenit de Comunitate, dar care necesită în regim de urgență soluționarea grabnică și astfel evitându-se lichidarea celei mai vechi și reprezentative organizații românești din Serbia.
În continuare, președintele Președenției de Lucru, dr. Dorinel Stan a adus argumente privind atitudinea CRS când este vorba de retrocedarea bunurilor colective și individuale ale românilor din Serbia și introducerea orelor de limba română în Timoc.
Adunarea CRS a adoptat în unanimitate DECLARAȚIA referitor la retrocedarea bunurilor colective și individuale ale românilor din Serbia și introducerea orelor de limba româna în Timoc.
Ședința s-a terminat cu ultimul punct pe ordinea de zi (Diverse) unde s-a acceptat propunerea lui Stevan Mihailov, președintele CRS, ca sigiliul vechi al CRS să fie distrus după predarea inventarului. Adunarea anuală a CRS din Uzdin arată cu precizie rolul major al Comunității Românilor din Serbia (mediul asociativ românesc) în procesul de refacere națională pe întreg teritoriul Serbiei și încrederea românilor în organizația obștească, de suflet al beneficiarilor.

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți