Istorie si culturaNoutăți

A fost reabilitat Sevi Boleanțu din satu-Nou, unul dintre jertfele comuniștilor ”eliberatori”

Nu este vinovat că a fost român onest şi om cinstit
Recent, românii din Serbia au mai obţinut o victorie cu vitregiile timpului. Anume, Tribunalul Superior din Panciova, a adus Decizia de
reabilitare a încă uneia dintre jertfele „teroarei roşii” din Satu-Nou, a lui Sava Boleanţu, cunoscut ca Sevi Boleanţu, executat de apartenenţii OZNA pe motivul că a fost şi fondatorul Asociaţiei „Astra” din Satu-Nou, dar sub pretextul de „colaborare cu ocupatorul”…
Procesul a fost iniţiat de nepotul de verişor primar al răposatului Boleanţu, Viorel Şublea, care, în urma victoriei, a declarat că „E timpul ca şi urmaşii lui Sevi să meargă pe stradă cu fruntea ridicată”, după ce decenii la rând au fost etichetaţi ca urmaşi ai „duşmanului poporului”, folosind ocazia să adreseze cuvinte de mulţumire avocatului Ionel Musta, cel care a fost un mare sprijin în decursul procesului.

De altfel, un alt motiv sau pretext pentru lichidarea lui Boleanţu şi a altor români din Satu-Nou în zilele aşa-numitei „eliberări”, a fost şi confiscarea averii, având în vedere că Sevi Boleanţu a avut în posesie o casă impozantă în centrul localităţii, unde astăzi se află farmacia şi un cabinet particular de stomatologie, o uscătorie pentru cereale, peste 50 de jugăre de pământ, maşini gricole de mare valoare pentru vremurile acelea şi alte bunuri mobile şi imobile răpite prin Decizia Tribunalului Popular Cercual din data de 11 iunie 1946.
În urma expunerilor în faţa Tribunalului Superior din Panciova şi a numeroaselor dovezi provenite de la diferite instanţe, precum: Decizia Tribunalului de Bază din Panciova, a documentelor de la Arhiva de Istorie din Panciova, Arhiva Voivodinei şi Arhiva Armatei, a raportului Agenţiei Informative şi de Securitate – BIA, în urma expunerii martorilor: Ana Pavlişchi, Nicoliţă Şublea, Viorel Ardelean şi Sava Crăinean, a fost constatată nevinovăţia absolută a lui Sevi Boleanţu vizavi de motivele fabricate de maşineria destructivă a miliţiei secrete şi că executarea lui a fost făcută fără o sentinţă adusă din partea unui organ competent şi fără să aibă drept de apărare.
În Decizia Tribunalului Superior se menţionează că Sevi Boleanţu a fost privat de dreptul la viaţă pe motive neîntemeiate, în primul rând pentru că a fost executat din partea OZNEI fără o sentinţă care în timpul acela a putut să fie adusă.
Din punct de vedere istoric este cunoscut că eliberarea de către ocupator în Banatul de Sud a început în luna octombrie 1944 şi că, în baza Ordinului Comandamentului Suprem al Luptei de Eliberare Naţională din data de 17.10.1944, a fost introdusă Administraţia Militară pentru Banat, care a fost sub conducerea Comandamentului Suprem. În momentul când Sevi Boleanţu a fost arestat, războiul încă a durat, dar localităţile Satu-Nou şi Panciova, unde a fost dus în lagăr şi lichidat pe data de 25 octombrie 1944, s-au aflat pe teritoriul eliberat, unde a funcţionat deja Administraţia Militară. Este cunoscut şi faptul că în timpul acela au fost deja înfiinţate tribunalele militare în baza Ordinului Comandamentului Suprem, însă Decizia prin care Sevi Boleanţu a fost proclamat vinovat pentru colaborarea cu ocupatorul a fost adusă abia după un an şi nouă luni de la  asasinarea lui.
Încă un argument că lichidarea lui Sava Boleanţu a fost un act de tâlhărie al grupurilor de interes, pentru a-i fi răpită averea şi etichetată familia, datorită angajamentului său politic în cadrul Partidului Român de atunci şi angjamentului în cadrul Filialei „Astra” din Satu-Nou, este şi faptul că la data când Sevi a fost lichidat (25.10.1944) au funcţionat tribunalele militare. Anume, ele au fost înfiinţate pe teritoriile eliberate unde a existat administraţie militară încă în 08.02.1944, cu opt luni înaintea lichidării lui Sevi.
Pentru a ilustra şi mai bine cele menţionate mai sus, vom reproduce un fragment din Decizia Tribunalului Superior din Panciova din data de 08.05.2013.
„Apreciind că în timpul când Sava Boleanaţ a fost executat din partea OZNEI fără sentinţă judecătorescă la data de 25.10.1944, a fost posibil să i se organizeze proces, pentru că în vremea aceea au existat tribunale militare înfiinţate în baza ordinului Comandamentului Suprem al Luptei de Eliberare Naţională din data de 08.02.1944. De aceea, Tribunalul constată că lui i-a fost încălcat dreptul elementar al omului, adică dreptul la viaţă. Având în vedere că el a fost arestat din partea OZNEI ca unul dintre oamenii de vază din Satu-Nou, dar şi ca om bogat, numai din acest motiv se poate deduce că aceasta a fost făcut din motive ideologice, având în vedere că „proletarilor”, care au fost temelia orânduirii socialiste, cei „bogaţi” au fost oponenţi ideologici şi ca atare şi duşmani.”
În privinţa faptului că Sevi Boleanţu trebuie sau nu să fie reabilitat, având în vedere că a fost proclamat criminal de război, şi dacă are drept la retrocedarea bunurilor confiscate, Tribunalul a decis că numai datorită faptului că decizia prin care Sevi a fost proclamat vinovat pentru crime de război a fost adoptată 19 luni după asasinarea sa, este în contradiţie cu principiile statului de drept, închieind cu propoziţia că: „Proclamarea lui post mortem drept vinovat pentru crimele de război, jigneşte principiul elementar că nimeni nu este vinovat până nu se dovedeşte altcum” şi, din acest motiv, Tribiunalul a adus Decizia de reabilitare şi retrocedare a bunurilor lui Sava Boleanţu, în conformitate cu articolul 1, alineatul 1, punctele 1 şi 2-3 ale Legii de reabilitare.
Conştienţi că încă se mai află în viaţă unii dintre aceia care lichidările oponenţilor de clasă le consideră acte motivate, considerăm că reabilitarea lui Sevi Boleanţu este o dovadă că dreptatea iese la suprafaţă mai înainte sau mai târziu. Dumnezeu să-l odihnească pe conaţionalul nostru, Sava Boleanţu, între cei drepţi, alături de toţi românii omorâţi fără sentinţă, batjocoriţi şi înjosiţi, oricând şi de oricine în decursul istoriei.
Valentin MIC

You may also like

Comments are closed.