80 de ani de învățământ în limba română la Vârșeț

Temelia spirituală a vorbitorilor unei limbi este școlarizarea în limba maternă. În cinstea celor opt decenii de învățământ în limba română, vă oferim o modestă trecere în revistă a datelor şi evenimentelor care au consemnat întemeierea, dezvoltarea și persistenţa sa până în zilele noastre.

Cine a fost Dr. Avram Imbroane? (3)

Avram Imborane a sesizat cu acuitate acest pericol şi, împreună cu bunul său prieten, Cornel Bojincă, pune bazele Ligii Bănăţene, organism menit să contribuie la concentrarea eforturilor unioniste ale românilor din Banat şi, nu în ultimul rând, la informarea Conferinţei de Pace de la Paris cu privire la drepturile minorităţilor din acest teritoriu(40).

Spiritele apelor sau ziua de Rusalii?

În antichitatea carpato-danubiano-pontică, la sfârșitul primăverii, care coincide cu perioada de înflorire a trandafirilor, sărbătoarea rusaliilor era respectată prin petreceri care țineau trei zile în care se bea și toată lumea se lăsa în voia simțurilor, ca în bacanalele romane.