Zi: 24 martie 2013

Jocul din Uzdin pictat și la New York

Puterea de exprimare a omului simplu în domeniul artelor vizuale ne determină să cunoaștem mai bune, în timp și spațiu, trecutul și frumosul creat de bătrânii noștri secole în șir, să ne cunoaștem noi între noi și să știm cărui neam aparținem.