Corul Catedralei Ortodoxe Române din Vârșeț

  La începutul secolului XX, în Vârșeț trăiesc în jur de 1000 de suflete românești. Totuși, absența școlilor în limba maternă la fel ca și absența altor asociații care să ajute la păstrarea identității naționale, se resimte destul de puternic. Astfel, consolidarea parohiei ortodoxe române și ridicarea unei biserici noi la Vârșeț reprezintă doi...

Crăciunul în amintirile mele

Crăciunul sau Nașterea Fiului Sfânt – Iisus Hristos e mare sărbătoare și până prin anii 1945/46 în satele noastre bănățene s-a sărbătorit cu mare evlavie. Bisericile erau pline de săteni. Începând cu anul 1946/47, ca și toate sărbătorile creștine, se pierde “în neant”.

Cerul Banatului

Reflex al albastrului ancestral al apelor mărilor de altădată, oglindă a cerului spiritual împodobit cu nori eshatalogici prin care răzbat raze ale dumnezeirii și firmanent al creației pe care poți descifra desenele istoriei și brazdele vremurilor, cerul binecuvântat al Banatului este balta de azur de care atârnăm ființial, spre care privind, ne rugăm și...