vlaicovat

Adevărul și Românii Independenți din Serbia

Românii Independenți din Serbia (RIS) își continuă traseul pragmatic privind păstrarea identității române, înființează și consolidează structurile locale, editează revista „Glasul Cerbiciei”, tipărește cărți, organizează evenimente culturale, promovează velorile românești… adică existăm, funcționăm și acționăm.

Românii din Vlaicovăț au înființat Organizația Locală „Românii Independenți din Serbia”

Animați de acțiunile înterprinse de Asociația de interes obștesc „Românii Independenți din Serbia”  (RIS) pentru păstrarea identității naționale a românilor din Serbia, interesul pronunțat de realizare a Unității, precum și Platforma de activitate și dezvoltare a mediului asociativ românesc, luni, 28 iunie a.c la Vlaicovăț a avut loc ședința de constituire a organizației locale...