sfanta liturghie

MIRIDE PE DISCUL LUI PATERNUS

Între obiectele paleo−creştine care ne vorbesc despre vechimea creştinismului românesc în spaţiul carpato−danubiano− pontic, se află învăluit în nimb şi celebrul “Disc al lui Paternus” de la cumpăna veacurilor V−V1, care va fi aparţinut bătrânului episcop cu acelaşi nume din Sciţia Mică sau Dobrogea de astăzi. Se ştie că Sfântul Disc, alături de Sfântul...

Apel către oamenii de bună credință

În preajma evenimentului deosebit Catedrala Ortodoxă Română „Înălțarea Domnului” dinVârșeț va aniversa în anul 2013 un jubileu deosebit – o sută de ani de la sfințire! Cu acest prilej deosebit pentru toți credincioși din Vârșeț și împrejurime, vor fi organizate multiple manifestări ocazionale cu caracter religios pe tot parcursul anului viitor, festivitatea centrală desfășurându-se...

Rolul bisericii în dezvoltarea socială a comunităților

Dumnezeu, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, a creat toate din prisosința bunătății Sale, potrivit cu folosul celor pentru care o avea să o facă. El a cunoscut ce e omului de folos și cunoscând aceasta a purces cu multă grijă și măsură, făcând ceea ce îi dădea omului putința...