portul românesc

Expoziția portului popular

Sărbătoarea portului popular, ediția a IV-a a manifestării „Curcubeul etniilor”, a adunat la Uzdin 13 asociații a femeilor din 12 localități.  Pentru a promova portul și tradițile moștenite s-au deplasat sâmbătă, 15 septembrie 2012, la Uzdin, la Căminul vânătorilor, participanți din următoarele localității: Tomaševac, Kladurovo, Niška banja, Debeljača, Covăcița, Padina, Crepaja, Kačarevo, Futog, Vladimirovaț...

Trecerea subită de la copilărie la statusul de tânără nevastă

  Chipul femei și rolul care îi revine în societate,  raportat la  timpurile trecute,  ne oferă o suită de posibilități de interpretare și analiză. Plecând de la informațiile și cunoașterile obținute, drept concluzie a celor două interviuri realizate cu Parascheva Chia Agadișan (n.1926) și Anuica Gherga (n 1923), din localitatea Nicolinț, Voivodina, am ajuns...

Portul popular din Sân-Mihai

În cele ce urmează ne-am propus să descriem cele mai importante componente ale îm­brăcămintei fo­losite de sâmienți care datează de la începutul secolului XX până în perioada în care se folosește îm­bră­că­min­tea produsă industrial. Cu atât mai mult cu cât cos­tumația folosită la ma­jo­ritatea coregrafiilor se ba­zea­ză tocmai pe portul de altădată. Pentru a...