cor

MOMENT DE LA ADUNAREA DESPĂRȚĂMÂNTULUI „ASTREI” DE LA VÂRȘEȚ – 1907

    Cea mai importantă adunare, din acele vremuri a românilor de pe aceste meleaguri, a fost ținută la Vârșeț în anul 1907. Este vorba despre adunarea Despărțământului „Astrei”. La această adunare au participat peste 400 de români reprezentanți-delegați ai „Astrei” din 28 de sate românești din cercul Vârșețului. Pe lângă românii din Vârșeț...

Jamul Mic – Localitate rămasă în ceață

Din Vârșeț, mergând pe șoseaua care duce spre țara mamă, România, veți întâlni, la doar 5 kilometri de frontieră, o localitate de pustă, numită Jamul Mic, în care trăiesc laolaltă mai multe naționalități: români (în majoritate), sârbi, maghiari, macedoneni și cu toții vorbesc românește.

Corul bisericesc român din Vârșeț

La sfârșitul secolului XIX în Vârșeț trăiesc în jur de 300 de români. Începutul secolului XX este marcat de o puternică migrațiune a românilor spre Vârșeț, aci venind numeroase familii din satele învecinate dar și din localități îndepărtate (Uzdin). Astfel, deceniul al doilea al secolului trecut, în Vârșeț trăiesc 1235 de români.