URS i NRS potpisali su memorandum koji je prosleđen najvažnijm institucijama u Srbiji i Rumuniji radi sačuvanja rumunske škole u Kuštilju

Poštovani,  Rumunsko asocijativno оkruženje u Srbiji „Nezavisni Rumuni Srbije” (NRS) i „Unija Rumuna Srbije” (URS) kao predstavnički forum rumunske etničke zajednice u Srbiji, na osnovu  principa i praksi demokratskog društva, instruktivno-političkih principa, Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, Deklaracije UN o pravima etničkih, jezičkih i verskih manjina, upućuju APEL lokalnim vlastima u Vršcu, pokrajinskim i […]

Read More…

Mediul asociativ românesc, reunit sub o singură umbrelă – UNIUNEA ROMÂNILOR DIN SERBIA (URS)

Uniunea Românilor din Serbia se reunește sâmbătă, 12 ianuarie, la Veliko Gradiste, într-o ședință extinsă, în care vor fi analizate cererile unor noi organizații de a se alătura Uniunii.  De asemenea, vor mai fi discutate actuala situație a comunității românești din Serbia și un memoriu referitor la desființarea școlii românești din Coștei. În acest context, […]

Read More…