Activități RIS

URS i NRS potpisali su memorandum koji je prosleđen najvažnijm institucijama u Srbiji i Rumuniji radi sačuvanja rumunske škole u Kuštilju

Poštovani,  Rumunsko asocijativno оkruženje u Srbiji „Nezavisni Rumuni Srbije” (NRS) i „Unija Rumuna Srbije” (URS) kao predstavnički forum rumunske etničke zajednice u Srbiji, na osnovu  principa i praksi demokratskog društva, instruktivno-političkih principa, Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, Deklaracije UN o pravima etničkih, jezičkih i verskih manjina, upućuju APEL lokalnim vlastima u Vršcu, pokrajinskim...

COMUNICAT DE PRESĂ

  Vineri,16 martie 2018, Excelenţa Sa, Oana Cristina Popa, Ambasadorul României în Serbia, a invitat reprezentanţii Uniunii Românilor din Serbia (URS), Ljubomir Brânduşan, preşedinte URS şi Dorinel Stan, vicepreşedinte URS, la o întâlnire de lucru la sediul ambasadei României de la Begrad.

Noi oportunități de colaborare între URS și Timișoara 2021 Capitală Culturală Europeană

  Asociaţia Timişoara 2021 Capitală Culturală Europeană, dr. Simona Neumann, director executiv, Chris Torch, director artistic şi Ionuţ Suciu, manager au avut la data de 9 februarie 2018 o întrevedere cu delegația Uniunii Românilor din Serbia (URS). Această întrevedere este cea de-a doua întâlnire desfăşurată la sediul central al Asociaţiei Timişoara 2021 Capitală Culturală...