Valorile Asociației

Valorile Asociației

Românii Independenţi din Serbia (RIS), organizație de interes obştesc, constituită pe 15 august 2010 la Vârşeţ. Adunarea RIS-ului a ales prin vot secret Consiliul, iar de preşedinte pe Dr. Dorinel Stan. Asociaţia „Românii Independenţi din Serbia” are 30 de organizaţii locale RIS, respectiv în majoritatea aşezărilor cu populaţie românească din Voivodina şi reprezintă cea mai importantă asociaţie a mediului asociativ românesc. Asociaţia RIS editează publicaţia centrală „Glasul Cerbiciei” – revistă de actualiatate, cultură şi istorie a românilor din Serbia, care se distribuie gratuit, administrează unul din cele mai accesate site-uri de importanţă comunitară (www.ris.org.rs). Asociaţia organizează anual festivale, serate literale, lansare de carte, evenimente culturale, manifestări, marcarea evenimentelor majore din istoria neamului, marcarea jubleelor, contribuind la refacerea şi emanciparea conştiinţei de neam a românilor din Serbia.
În cadrul organizaţiei există şi Editura „Românii Independenţi din Serbia”, care a scos la lumina tiparului lucrări de referinţă: ”Aşezământul monahal Srediştea Mică” – Dorinel Stan; ”Pictura murală de pe pereţii bisericii din Râtişor” – preot Gheorghe Dolinga; ”Societăţile Cultural-Artistice Româneşti din Voivodina 1945-1962” – Dorinel Stan; ”Pictura de pe lemn şi tinichea bisericii din Râtişor”- Gheorghe Dolinga.
Românii Independenţi din Serbia (RIS) pe scena minoritară participă la perpetuarea spiritualităţii în vederea realizării dezideratelor şi unificarea tuturor românilor.