Obiectivele

Obiectivele

Românii Independenţi din Serbia au drept obiectiv suprem înfăptuirea unităţii naţionale româneşti, păstrarea şi dezvoltarea identităţii naţionale a românilor din Serbia, respectiv emanciparea şi refacerea conştiinţei de neam.