Zi: 7 august 2013

COMUNICAT

Comunitatea română din Serbia, parcurge un proces specific al reorganizării, tranziției, respectiv continuitate și înnoire, care se reflectă și în procesul educativ-instructiv în prima limbă (maternă). Există o veche tradiție a învățământului în limba română în Voivodina, spre exemplu prima Școală cu predare în limba maternă a fost înființată la Srediștea Mică, în îndepărtatul an […]