Posts Tagged ‘panciova’

Satu-Nou în cadrul Graniței Militare

joi, iulie 23rd, 2015

Solda'ii gr[niceri ai Regimentului germano-b[n['ean de Grani'[, secolul al XVIII-lea (colec'ia Muzeului din Panciova)

Soldații grăniceri ai Regimentului germano-bănățean de Graniță, secolul al XVIII-lea (colecția Muzeului din Panciova)


În urma încheierii războiului turco-austriac din anii 1737-1739, autoritățile austriece au hotărât întărirea frontierei de sud a imperiului austriac înspre granița cu imperiul otoman, pentru a împiedica o nouă intrare a turcilor în Banat. (mai mult…)

Primele societăți, instituții și publicații ale românilor din Panciova

joi, aprilie 30th, 2015

panciova-staro1

Pe la mijlocul veacului al XVIII-lea în Panciova au fost colonizați și români (pe lângă populația germană și sârbă) – din părțile Ardealului, dar și din regiunea muntoasă a Banatului. Un număr nu prea mare de români au trăit în Panciova și înainte de colonizare de la mijlocul secolului al XVIII – lea.
Primele instituții românești au fost întemeiate la finea secolului al XVIII-lea. În anul 1898 s-a înființat despărțământul Asociației culturale “ASTRA” – Panciova cu sediul în acest oraș. (mai mult…)

Clubul de fotbal „Sloga” din Satu-Nou

duminică, aprilie 26th, 2015

sloga

După cel de-al doilea război mondial, jocul cu balonul rotund pasionează un număr tot mai mare de jucători care practică regulat antrenamente pentru menținerea condiției fizice și participarea la diferite competiții. În anul 1944, se înființează Societatea sportivă „Žarko Zrenianin”, în care își desfășoară activitatea mai multe secții sportive, printre care și secția de fotbal. (mai mult…)

CENTRUL EUROREGIONAL PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII ÎN MEDIILE MULTIETNICE “IN MEDIAS RES” DIN PANCIOVA

luni, iulie 28th, 2014

res3

Centrul Euroregional pentru Dezvoltarea Societății în Mediile Multietnice “In Medias Res” din Panciova a fost înregistrat oficial în 2 octombrie 2006, fiind fondat în 12 martie 2006 ca asociație nonguvernamentală, apolitică și nonprofit

Țeluri de bază ale acestei asociații sunt pro­movarea și sprijinirea multiculturalității și multi­etnicității, afirmarea dialogului intercultural în mediile locale, perceperea și acceptarea diversi­tăților, precum și soluționarea pe cale pașnică a pro­blemelor și conflictelor. Această formă de asociere a reieșit din necesitatea avansării colaborării între locuitorii de etnie română, precum și între apartenenții diferitor comunități etnice și confesii, a soluționării anumitor probleme în cadrul acestora, precum și abordarea în comun a problemelor sociale și generale de importanță majoră pentru dezvoltarea mediului în care trăiesc. Prin intermediul proiectelor pe care le realizează, Centrul a stabilit dialog și o colaborare bună cu numeroase orga­nizații, asociații și instituții ale comunităților etnice din regiune, cu unitățile autoguvernării locale și cu multe instituții competente pentru aplicarea legilor și prescripțiilor. În același timp, Centrul desfățoară o activitate bogată cu asociațiile civice, organizațiile și instituțiile din țările vecine. (mai mult…)