Posts Tagged ‘marin gaspar’

Marin Gașpăr – ”responsabilul artistic” al multor publicații românești din Serbia

luni, septembrie 25th, 2017

Marin Gașpăr

Chiar dacă a absolvit cu succes Facultatea de Economie și Comerț din cadrul Universității ”Mihai Eminescu” din Timișoara, pasiunea pentru informatică și calculatoare l-a determinat să se perfecționeze în acest domeniu, devenind unul dintre cei mai cunoscuți tehnoredactori din cadrul minorității române de pe aceste meleaguri, și nu numai. Un număr impozant de cărți, reviste, broșuri… se leagă de numele lui.  Pe lângă tehnoredactare, Marin Gașpăr publică în presa românească din Serbia și România articole cu referință la cultura, identitatea și spiritualitate românească. (mai mult…)

Amintiri despre Banca ”Luceafărul” din Vârșeț

sâmbătă, februarie 28th, 2015

 

Banca ”Luceafărul” din Vârșeț, anii `30 ai secolului trecut

Banca ”Luceafărul! din Vârșeț, anii `30 ai secolului trecut

 

 

Transferând, cu mutarea Casei de presă „Libertatea” la Panciova și o mare parte dintre lucrătorii ei, iar apoi, cu timpul, întărindu-se și acolo intelectualitatea noastră, și mutând o parte și la Novi Sad, intelectualitatea minorității noastre era divizată în trei părți

(mai mult…)

Interviu cu Dr Dorinel Stan, redactor șef și fondator al revistei de cultură și istorie a românilor din Serbia, ”Glasul Cerbiciei”

joi, februarie 7th, 2013

Departe de lumină și aproape de adevăr

– ”Glasul Cerbiciei”, revistă de cultură și istorie a ro­mâ­nilor din Serbia marchează lan­sarea nu­mărului jubiliar 10 al publicației. În preajma aniversării vă rugăm domnule Dr Dorinel Stan să pre­zentați revista.

– Revista ”Glasul Cerbiciei” apa­re sub egida Asociației ”Ro­mânii Independenți din Serbia” (RIS), este o publicație de cultură și istorie destinată sufletului neamului românesc. Cu credință în misiunea noastră nobilă încercăm prin ”Glasul Cerbiciei” să contri­buim la crearea unor repere culturale autentice și stabile. Spațiile revistei sunt destinate informa­țiilor din zona culturală și istorică românescă din Serbia, persona­lităților marcante, atitudinii și studii culturale, tradițiilor, obice­iurilor și spiritualității în ansamblu. Profilul este cel al unei pu­blicații general-culturale-istorice cu un spectru larg de preocupări. (mai mult…)

Sunete line de colinde

marți, decembrie 18th, 2012


”Nașterea Domnului” reprezintă o sărbătoare sfântă a divinității, iar românii din Vârșeț și din câteva localități din împrejurime au îndurat frigul și viscolul în sunetele line de colinde, sâmbătă, 15 decembrie, în sala Teatrului Național ”Sterija” unde a derulat tradiționalul Festival ”E vremea colindelor”, ajuns la cea de-a V-a ediție. (mai mult…)