Acasă

Acasă


Renaștere și perspectivă

Inițiativa a pornit de la un grup de intelectuali deveniți ulterior membrii fondatori, care nu au dorit să devină părtași manipulatorilor autoimpuși pe scena minoritară, au acționat rațional și onest, înființând grupul de cetățeni ”Românii Independenți din Serbia”, pentru alegerea noului Consiliu Național Român.
În această ordine de idei, purtătorul Listei ”Românilor Independenți din Serbia” (posterior unul din vicepreședinți) a fost ales un preot călugăr, unicul Arhimandrit al românilor din Serbia, din toate timpurile – Longhin Muncean.
La Adunarea de constituire din 15 august 2010, ținută la Vârșeț, delegații au adoptat în unanimitate actul de constituire al Românilor Independenți din Serbia. Adunarea electorală a ales prin vot secret Consiliul ”Românilor Independenți din Serbia”, alcătuit din 15 membri. Menționăm că în Platforma de Program și Planul de activitate au fost stabilite dezideratele de apărare a intereselor majore ale minorității naționale române și refacerea spirituală a românilor din Serbia – prin CULTURĂ.
Fără nici o susținere și sprijin, atât de la Belgrad, respectiv București, în campania electorală, ”Românii Independenți din Serbia”, s-au bazat pe Platforma de Program. Obțin încredere în viziuni pe termen lung, dând doi reprezentanți în actuala componență a Consiliului Național Român din 23, (președintele R.I.S. Dorinel Stan și Arhimadritul Longhin Muncean). La alegerile pentru noua structură a Consiliului Național Român, Independenții, organizație nou înființată, obțin cca. 10% din electorat, în jur de 1000 de voturi. Este un început promițător, un început de drum mare, care ne dă încredere, speranțe și impuls.
În momentul de față, Românii Independenți din Serbia sunt o asociație de interes obștesc al românilor din Serbia, independentă și împreună cu Biserica Ortodoxă Română, apără și reprezintă  interesele vitale ale românilor.
Românii Independenți din Serbia editează unica revistă cu profil cultural și istoric a românilor din Serbia ”Glasul Cerbiciei” – Ediție nouă (până în prezent au apărut 9 numere).
”Românii Independenți din Serbia”, inițial o Listă electorală independentă (grup de cetățeni), azi organizație cu aspect cultural, informativ și editorial, reprezintă o punte între adevăr și destin, o nouă abordare a tinerilor entuziaști, creativi și pragmatici, care știu, pot și își doresc cu adevărat prin CULTURĂ: Unitatea românească și păstrarea identitară.
Românii Independenți din Serbia sunt reprezentantul civic de determinantă care s-a angajat, în primul rând, prin cultură în planul promovării și dezvoltării conștiinței naționale pe întreg teritoriul Serbiei și al afirmării specificului național românesc. Scopul primar al strategiei ”Românilor Independenți din Serbia” este refacerea spirituală, reorganizarea și reafirmarea valorilor patrimoniului cultural și uman românesc din Serbia, iar proiectul Românilor Independenți din Serbia este: ”Prin cultură la identitate și spiritualitate”.
Prioritatea în anii viitori, este crearea unui mecanism de informare a comunității românești cu privire la evenimente și aspecte legate de cultura, civilizația și spiritualitatea românească.
Primordiar este de a face cunoscută cultura și istoria milenară a românilor din Serbia în toate ipostazele și de pe poziția minoritară percepută sub configurația sa de colectivitate. ”Românii Independenți din Serbia” vor acționa nemijlocit în direcția păstrării identității și spiritualității românești, nu declarativ, ci prin implicare directă în soluționări, implementări, realizarea imperativului și visului secular – Unificarea tuturor românilor din Serbia prin CULTURĂ.