In memoriam: Aurel Mioc

Aurel-MiocAurel Mioc s-a născut la 3 decembrie 1932, la Coştei. Şcoala Generală a făcut-o în satul natal, iar cea secundară în Vârşeţ, urmând tot în acest oraş şi Şcoala Normală, pe care o termină în anii 1952/53. Se angajează ca învăţător în Sălciţa (1953/54), apoi în anii 195/56 îşi face stagiul militar la Zagreb. După întoarcerea sa din armată, la cererea sa, este angajat în localitatea natală, Coştei, între anii 1956-1962, lucrând la Şcoala cu opt ani „Coriolan Doban” din această localitate. În anul 1962 concurează la Şcoala cu opt ani din Vladimirovaţ, unde se angajează ca învăţător. (mai mult…)

Felicia Marina Munteanu – jocul cu metaforele

Felicia Marina Munteanu

Felicia Marina Munteanu

Poeta Felicia Marina Munteanu (2 noiembrie 1945 – 3 iunie 2015) care, pur şi simplu, s-a jucat cu versurile pe care le crea cu mare uşurinţă, a reuşit, prin jocul cu metaforele şi veritabila ,,simfonie de onomatopee”, să redea lumea paradisiatică a copilăriei pe care, după cum afirma Octav Păun, a prins-o în ,,veritabile bijuterii” poetice. (mai mult…)

Prin noi înșine la lumină și progres

Romulus Roman (1875-1952)

Romulus Roman (1875-1952)

 

Printre iluștrii noștri înaintași, care și-au onorat prin fapte concrete calitatea de apostoli ai neamului, Romulus Roman ocupă un loc de frunte, punându-și întreg talentul, autoritatea și competența profesională în slujba idealurilor nobile de afirmare și avansare culturală a românilor din părțile noastre. (mai mult…)