Dorul după satul natal Coștei cântat în poezia Doinei Oșteanu

Doina Oșteanu

Doina Oșteanu

 

 

Cu mare grijă și deosebit respect țin în mână un volum de poezii al aceleia care se numea Doina Oșteanu.
Din dragostea și stima ce i-o port, simt nevoia să scriu despre consăteana mea, despre poeziile ei de mare simplitate, dar de o frumusețe incontestabilă.
Doina Oșteanu era o ființă blândă, timidă, visătoare. Poezia ei e ca și cum s-a spus despre cea a lui Coșbuc: »că-i poezia sufletului, izvorâtă din suflet și vibrând în suflete…« (mai mult…)

Prima traducere în româneşte a fabulelor lui Dositej Obradović

tichindeal1

 

În dorinţa de a face cunoştinţă cu trecutul şcolilor româneşti de la începutul secolului al XVIII-lea, atunci când încep încercările de introducere a noilor metode şcolare, ne-am oprit la cărturarii bănăţeni, mai cutezători în abordarea problemelor pedagogice cu adevărat progresiste. Printre aceştia l-am găsit pe Dimitrie Tichindeal, acela care a fost numit de M. Eminescu „gura de aur”, şi să-l analizăm prin prisma unui articol apărut în revista „Familia” – foaie enciclopedică şi beletristică cu ilustraţii, apărută în 23/4 noiembrie 1866. Proprietar, redactor şi editor a fost Iosif Vulcan iar revista a fost tipărită în Peşta. (mai mult…)