Fanfara din Coștei (6)

Fanfariștii coșteieni în costum popular românesc

Fanfariștii coșteieni în costum popular românesc

Perenitatea tradiţiei

 
Membrii S.C.A. sunt invitaţi să participe la mai multe festivaluri ale minorităţilor noastre: Gložanj, Ilok…, însă şi la unele manifestări de amploare din România: „Primăvara reşiţeană“, „Grădina de tir“ din Oraviţa, nedeia de la Greoni…, coşteienii răspunzând cu mare plăcere, satisfacţie personală tuturor invitaţiilor sosite pe adresa lor. (mai mult…)

Fanfara din Coștei (5)

Fanfara mică din Coștei condusă de Marcel Novac

Fanfara mică din Coștei condusă de Marcel Novac

 

Fanfara la aniversarea centenarului corului

Sub conducerea lui Ion Rotariu-Cordân, în iarna anului 1967 începe instruirea unei noi generaţii de fanfarişti cuprinşi între vârsta de 12-16 ani, în felul acesta luând naştere fanfara de tineret, care se prezintă pentru prima dată în faţa publicului pe 8 martie 1968, de Ziua femeilor, cu piesele „Imnul slovenilor” şi „Jocul de doi”, anul amintit reprezentând un an pregătitor şi „plin de agitaţii” pentru cor, fanfară, dansatori, trupa de teatru, solişti vocali şi instrumentişti, deoarece se făceau pregătiri pentru aniversarea centenarului corului ce avea să aibă loc un an mai târziu. (mai mult…)

Fanfara din Coștei (4)

Defilarea fanfarei din Coștei, în fruntea fanfarei este dirijorul Ion Rotariu-Cordân

Defilarea fanfarei din Coștei, în fruntea fanfarei este dirijorul Ion Rotariu-Cordân

Începe o nouă etapă

În anul 1946 la Coştei se reînfiinţează şcoala cu şase clase, prima promoţie termină în 1948, pentru ca în anul 1952 să fie deschisă şi şcoala cu opt ani, care s-a menţinut până în zilele noastre. La iniţiativa unor elevi de la Liceul in Vârşeţ, în frunte cu Vasile Vasko Popa, Reuniunea de Citire găzduieşte pe 18-19 aprilie o şezătoare literară din care a reieşit Cercul literar „Lumina”, care a avut drept scop dezvoltarea mişcării literare, cerc din care a reieşit cunoscuta noastră revistă „Lumina”, care şi azi se îngrijeşte de artă, literatură, limbă… (mai mult…)

Fanfara din Coștei (3)

Fanfara ”Mihai Eminescu” din Coștei

Fanfara ”Mihai Eminescu” din Coștei

Fanfara a rămas fără instrumente
Dragostea şi respectul coşteienilor pentru credinţa strămoşească, cântecul şi jocul popular nu i-a părăsit nici pe timpul celui de-al Doilea Război Mondial. La Adunarea generală din 2 februarie 1941, în fruntea Reuniunii de Cântări şi Citire a fost ales Miron Maleta, comerciant, iar în fruntea corului dirijorul Ion Jumanca, preot care a împrospătat repertoriul corului cu cântece noi printre care s-au găsit şi cântecele: „Trăiască România mare” şi „Pui de lei”, respectiv Pavel Ciobanu, învăţător, care a pregătit, printre altele, şi cântecul „Ilenuţa”. (mai mult…)